The Whole Company

The Whole Company2017-12-08T13:36:03+01:00

The Whole Company

I 2005 kom CSIdata i kontakt med The Whole Company der havde behov for en komplet IT-løsning, bestående af løsninger for blandt andet:

 • Levering og opsætning af alt hardware
 • Mail via Exchange
 • Ekstern spam-løsning
 • iPads til salgsafdeling
 • Labelproduktion på lager
 • Hjemmearbejdspladser
 • Print til alle brugere
 • Sharepoint-løsning til kvalitetsafdeling
 • Servervirtualisering
 • Terminal & Remote desktop
 • Remote backup af alle data
 • Firewall, VPN, MPLS samt komplet netværk mellem tre lokationer via fiberforbindelse

En komplet løsning

Den komplette løsning er løst i form af servere hos kunden til mail, filer og printere, der løftede The Whole Company op på en platform med komplet IT-infrastruktur.
CSIdata varetager den daglige support og rådgivning om blandt andet hjemmesider, portal og mobilsite.

Som komplet IT-leverandør har vi et unikt indblik i, hvordan The Whole Companys IT-system er opbygget og i kraft af, at vi er lokale, kan vi hurtigt assistere ved IT-problemer. Vi rådgiver løbende ved blandt andet nye inititativer og yder support af den daglige IT.

“CSIdata er en god lokal samarbejdspartner, der har forståelse for hvad vi har brug for.”
Vibeke Hansen, The Whole Company

Løsning til kvalitetsafdeling

Grundet The Whole Companys forretningsområde, er der mange krav til dokumentering der skal overholdes i form af ISO 22000. Før samarbejdet var der en enorm udfordring i at holde styr på hvor pågældende dokumenter var placeret på et fællesdrev samt holde dokumentar opdateret.

Værdi i hverdagen

Problematikkerne blev løst ved en kvalitetsportal for at styre alle dokumenter, kvalitetsstyring, opskrifter, certificeringer samt versionering, rettigheder og godkendelsesprocedurer af dokumenter. Med denne løsning er et fuldstændig overblik over dokumenter på en samlet database, der er tilgængelig fra alle afdelinger i organisationen, hvor der hermed holdes styr på dokumenter, versionering, modtager og ansvarshavende person for hvert enkelt dokument. Før i tiden var der store udfordringer ved at udfærdige en rapport fra Navision. Dette er blevet betydeligt nemmere for ansvarshavende medarbejde at styre med Sharepoint-løsningen.

Implementeringen har simplificeret arbejdsgangen for hele organisationen, da den har øget overskueligheden samt medarbejdere er blevet mere selvhjulpne i form af overblik over dokumenter og der bygges løbende videre på løsningen for at effektivisere The Whole Company.

iPad-løsning til salgsafdelingen

I The Whole Companys salgsafdeling var der behov for en mere elektronisk løsning for sælgere, idet papirgangen for tung og der var ønske om en mere et fleksibelt salgsflow.
Inden implementering af CSIdatas iPad-løsning brugte sælgere en fysisk mappe med priser og produkter.

Værdi

iPad-løsningen til salgsafdelingen hos The Whole Company fra CSIdata har samlet tingene i hverdagen og skabt en helhed som værktøj og har skabt større overblik så tiden kan bruges mere effektivt. De ansatte i salgsafdelingen har fået et langt mere fordelagtigt og professionelt præsentationsværktøj ved møder, blandt andet ved mulighed for løbende opdatering af priser og produkter samt direkte print. Med det højere effektivitetsniveau er arbejdstiden forkortet i forhold til før i tiden.

Løsningen er skalerbar og blev udnyttet, da antallet af brugere steg væsentligt på kort tid. Siden opstarten har vi rådgivet og desuden opfyldt flere af kundens ønsker, såsom print via Airprint, Excel- og PowerPoint-funktionalitet.

The Whole Company har med vores løsning været forløber for brug af iPads i deres branche.

“Vores dagligdag er blevet nemmere og vi har fået et professionelt værktøj der øger vores effektivitet.”
Jacob Sylvest, The Whole Company